PLACES LLIURES PREINSCRIPCIONS

 

Música i moviment

 • Música i moviment 1 (3 anys). Dilluns o dijous 17:30. (11 places lliures)

 • Música i moviment 2 (4 anys). Dimarts o divendres 17:30 (14 places lliures)

 • Música i moviment 3 (5 anys). Dilluns o dijous 17:30. (13 places lliures)

 

Formació Musical Bàsica, FMB: 6 a 11 anys

6 anys: 16 places lliures

 • Coral Si fa sol: Dilluns 17:30 o dijous 17:30

 • Primer instrument: Dimecres 17:30

7 anys: 8 places lliures

 • Clarinet: 1 plaça

 • Contrabaix: 2 places

 • Trombó: 2 places

 • Trompeta: 1 plaça

 • Violoncel: 1 plaça

Agrupacions musicals i conjunts

 • Conjunt de vent 2, 8 anys: 4 places

 • Conjunt instrumental 2, 8 anys: 4 places

 • Grup infantil de guitarres, 9 a 11 anys: 2 places

 • Banda infantil, 9 a 11 anys: 14 places

 • Orquestra infantil, 7 a 11 anys: 8 places

 • Combos infantils: 5 places

 • Coral Espurna: 13 places

Llenguatge musical

Llenguatge musical 1 de FMB: 9 places

Llenguatge musical 2 de FMB: 8 places

Llenguatge musical 3 de FMB: 9 places

Llenguatge musical 4 de FMB: 10 places

 

Música Jove, MJ: 12 a 17 anys

Agrupacions musicals i conjunts

Banda Espluband: 14 places

Orquestra Ocell: 14 places

Grup jove de guitarres: 6 places

Grup jove de teclats: 1 plaça

Combos joves: 17 places

Coral Kronos: 7 places

Llenguatge musical i harmonia

Llenguatge musical 1 de MJ: 14 places

Llenguatge musical 2 de MJ: 13 places

Llenguatge musical 3 de FMB: 14 places

Llenguatge musical 4 de FMB: 10 places

Harmonia 1: 8 places

Harmonia 2: 6 places

 

Àrea de Pràctica Musical, PM: majors de 18 anys

Agrupacions musicals i conjunts

Banda Espluband: 14 places

Orquestra Ocell: 14 places

Combo: 3 places

Jazz Band: 4 places

Coral Kwaya: 15 places

Coral Sons i Veus: 10 places

Llenguatge musical i harmonia

Llenguatge musical 1 de PM: 15 places

Llenguatge musical 2 de PM: 11 places

Llenguatge musical 3 de PM: 11 places

Llenguatge musical 4 de PM: 11 places

 

Totes les edats a partir de 8 anys

Places lliures d’instrument: 63

 • Bateria i/o Percussió: 3 places

 • Cant: 6 places

 • Clarinet: 2 places

 • Contrabaix: 4 places

 • Guitarra o Baix elèctric: 11 places

 • Piano: 20 places

 • Saxofon: 3 places

 • Trombó: 2 places

 • Trompeta: 3 places

 • Viola: 1 plaça

 • Violí: 6 places

 • Violoncel: 2 places

 


escolademusica