Matrícules segon trimestre

Les inscripcions pel segon trimestre dels alumnes que han cursat el primer trimestre seran a partir del 9 de desembre del 2019.

Les inscripcions dels nous alumnes seran a partir del 16 de desembre .

Horaris d’inscripció:

dilluns de 10 a 12 i de dilluns a dimecres de 17 a 20:30.
Lloc: 2a planta, aula de pintura del Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n)

Les persones jubilades amb uns ingressos econòmics, per membre de la unitat familiar i per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos, etc.), inferiors al doble del salari mínim interprofessional vigent tindran una bonificació del 50% en els cursos de ceràmica, pintura i dibuix i en els tallers + Art (cursos de matí). Excepte monogràfics.