Inscripcions pels cursos d’octubre a desembre

Les inscripcions dels alumnes que han cursat el primer trimestre seran a partir del dilluns 21 de març fins el 30 de març.

Les inscripcions per als nous alumnes seran a partir del 31 de març:

Es poden fer per correu electrònic a escolaceramicaesplugues@gmail.com, indicant nom complet, curs d’inscripció i un telèfon de contacte. (no es tindran en compte els correus enviats fora del període d’inscripció).

Si es prefereix fer la inscripció presencialment cal demanar cita prèvia al 93.372.04.16. (Matins de dilluns a dijous de 10 a 13h. Tardes de dimarts i dijous de 17.30 a 20h)

Pot ser que algun dels cursos estigui ja ple, en aquest cas us anotarem en llista d’espera.

 

Inici de classes: dijous 21 d’abril

Últim dia de classes: 22 de juny

Festiu local: dilluns 6 de juny

Les persones jubilades residents a Esplugues amb uns ingressos econòmics, per membre de la unitat familiar i per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos, etc.), inferiors al doble del salari mínim interprofessional vigent tindran una bonificació del 50% en els cursos de ceràmica, pintura i dibuix i en els tallers + Art (cursos de matí). Excepte monogràfics.