Òrgans de l’escola

Òrgans de l’Escola:

Equip directiu

 • Director: Pere Bayona.
 • Cap d’estudis: Jordi Serrano.
 • Secretari acadèmic: Xavier Edo.

Consell Escolar

El Consell Escolar està format per representants dels diferents estaments de la comunitat educativa i del titular. Actualment són membres les següent persones:

 • President: Sr. Pere Bayona Escat, director del Centre.
 • Sra. Maribel Aguilera; Regidora de Cultura, representant de l’Ajuntament.
 • Sr. Jordi Serrano; Cap d’estudis, representant de l’Equip Directiu.
 • Sr. Xavier Edo Alonso; Secretari acadèmic.
 • Sra. Mari Carmen Barrero Vela;  Representant sector professorat.
 • Sr. Sebastián Vidal Cristobal; Representant sector professorat.
 • Sr. Alberto Chacra Verdiell; Representant sector professorat.
 • Sr. Nacho Pérez Alvarez; Representant sector professorat.
 • Sra. M. Carmen Alonso Martín; Representant sector tutors, mares i pares d’alumnes
 • Sra. Amaya Amador Catalán; Representant sector tutors, pares i mares d’alumnes.
 • Sra. Cristina Recuero Durán; Representant sector tutors, pares i mares d’alumnes.
 • Sra. Clara Calvo Viciana ; Representant sector alumnes.
 • Sr. Francisco Castillo Misas; Representant sector personal d’administració i serveis.